Pasek_ue

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.

ul. Poznańska 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel: 61 44 46 349
fax: 61 44 46 335

email: pogr@praca.gov.pl

Logowanie pracodawcy

Zgłoszenie oferty pracy zatrudnienia

Oferta zamknięta/otwarta?


Dane pracodawcy


Dane pracodawcy
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Osoba reprezentująca pracodawcę
Informacje dodatkowe
Liczba zatrudnionych pracowników na podstawie
Informacje o prowadzonej działalności
Konto w bazie firm

Jeżeli chcesz założyć konto w serwisie, zaznacz poniższa opcję. Twoim loginem będzie Numer Identyfikacji Podatkowej

Informacja dotycząca zgłaszanego miejsca zatrudnienia


Zawód i stanowisko
Wakaty
Zasięg i terminy
Szczegóły zatrudnienia
Wynagrodzenie
Wymagania i oczekiwania pracodawcy

Oświadczenie pracodawcy


Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym „kto składając zeznanie mające służyć w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (…)", oświadczam iż:

Skazanie wyrokiem
Postepowanie wyjaśniające
Zgłoszenie oferty

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem obywateli z państw EOGProjektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.